SENARAI KAUSA

 * Notis Penjadualan Kes Mahkamah Tinggi 29.04.2020-12.05.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Alor Setar (Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 31.3.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Alor Setar (Sivil dan Jenayah) 1.4.2020 - 14.4.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Alor Setar (Sivil dan Jenayah) 15.4.2020 - 28.4.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Alor Setar (Sivil dan Jenayah) 29.4.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen (Jenayah) Sungai Petani 18.3.2020 - 12.5.2020

*Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah) dan Mahkamah Majistret Bandar Baharu 18.3.2020 - 31.3.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah) dan Mahkamah Majistret Bandar Baharu 1.4.2020 - 14.4.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah) dan Mahkamah Majistret Bandar Baharu 15.4.2020 - 28.4.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah) dan Mahkamah Majistret Bandar Baharu 29.4.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Sesyen dan Majistret (Sivil) Kulim 18.3.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Langkawi (Sesyen dan Majistret)(Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Majistret Jitra (Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes Mahkamah Majistret Kuala Nerang (Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes (Mahkamah Majistret Gurun dan Yan)(Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 12.5.2020

* Notis Penjadualan Kes (Mahkamah Majistret Baling dan Sik)(Sivil dan Jenayah) 18.3.2020 - 12.5.2020

 

Senarai Kausa 17.05.2020 - 21.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah)

 

Senarai Kausa 10.05.2020 - 14.05.2020

* Mahkamah Majistret Bandar Baharu

 

Senarai Kausa 17.05.2020 - 20.05.2020

* Mahkamah Majistret Bandar Baharu

 

Senarai Kausa 13.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Jitra (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Jitra (Sivil)

* Mahkamah Majistret Baling

* Mahkamah Majistret Gurun (Jenayah)

 * Mahkamah Majistret Gurun (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Kulim (Sivil)

 

Senarai Kausa 14.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Sivil)

* Mahkamah Sesyen Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Kulim (Sivil)

* Mahkamah Majistret Baling (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Gurun

 

Senarai Kausa 17.05.2020

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

 

Senarai Kausa 18.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Jitra

 

Senarai Kausa 19.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Kuala Nerang (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kuala Nerang (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Yan

 

Senarai Kausa 20.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Gurun (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Jitra (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Gurun (Sivil)

 

Senarai Kausa 21.05.2020

* Mahkamah Sesyen Kulim (Sivil)

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

* Mahkamah Majistret Gurun (Sivil)

 

Senarai Kausa 26.05.2020

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

 

Senarai Kausa 27.05.2020

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

 

Senarai Kausa 28.05.2020

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

 

Senarai Kausa 31.05.2020

* Mahkamah Majistret Kulim (Jenayah)

 

 

 

 

 

 

Melayu