Skip to main content
Please wait...

Tiada pengumuman buat masa sekarang

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rendah

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
 • Meluluskan semua draf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan semua draf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Sivil Jeli.

 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah.
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan, Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap.
 • Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan.
 • Menguruskan Jadual Bertugas Majistret Jeli bagi urusan reman dibawah Sek. 117 KAJ, Sek. 259 KAJ, Sek. 334 KAJ dan APD.
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Jenayah Jeli.